Popis projektu

Projekt má pomoci tělesně postiženým, nemocným a jinak zdravotně znevýhodněným spoluobčanům v Ostravě a bude realizován formou benefičního běhu. Jako třetí ročník se uskuteční s názvem "Běh pro Pavla". Na trať závodů s délkou tratí 5 a 10 kilometrů chceme přivést jak výkonnostní běžce, tak i úplné amatéry a zdravotně postižené.

Výtěžek (včetně celého startovného) bude věnován potřebným. Třetí ročník je věnován Pavlovi Prunnerovi na pořízení chodítka a asistence k zlepšení životní situace.

Benefiční běh proběhne pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře společně s garantem závodu Římskokatolickou farností Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací Young Life Česká republika, pobočkou Ostrava. Hlavním organizátorem akce je NADAČNÍ FOND BĚH PRO.

Časový plán a doba trvání projektu

Akce se bude konat 21.10.2017 od 15 hodiny do 19 hodiny.
Start i konec závodu bude u Kostela Svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu, ul. Kotlářová.
Start závodu bude v 16:00hod.
V 18:00hod proběhne vyhodnocení závodu a program bude pokračovat občerstvením a bude zakončen ohňostrojem u kostela Sv. Ducha.

Místo realizace projektu

Kostel svatého Ducha, Kotlářova 1, 700 30 Ostrava-jih

Mapa

Cíl realizace projektu

Cílem je vytvoření projektu, který pomůže propojit tělesně zdravé a tělesně postižené občany a přinese možnost pomáhat jedni druhým. Chceme touto formou finančně pomoci tělesně postiženým a nemocným lidem z Ostravy s nákupem speciálních zdravotnických pomůcek a zajistit potřebné služby, které jim pomohou zkvalitnit jejich život, a pomůže jim lépe se začlenit mezi ostatní občany.

V tomto konkrétním případě by měl projekt pomoct s pořízením chodítka a asistenční služby ve výši 210.000,-Kč

Něco málo o Pavlovi a rodině

Pavel žije s bratrem Dominikem a svoji maminkou Renatou v Ostravě – Zábřehu.

Pavlík se narodil v roce 1993 s diagnózou DMO - kvadrospastická forma s těžkou mentální retardací. Je to kombinované postižení spojené s těžkým postižením motoriky a přidruženými problémy, v běžném životě je zcela závislý na druhé osobě. Je ležící, nekomunikativní, má vážné poruchu smyslů, především zraku a sluchu, je těžce inkontinentní. Pavlík je celý život v domácím prostředí, nikdy nebyl umístěn v žádném ústavním nebo podobném zařízení. Samotná každodenní manipulace a obsluha Pavlíka je fyzicky velmi náročná, jeden člověk to nezvládne. Vzhledem k tomu, že je odkázán jen na svoji maminku je zde nutná asistenční služba. Dalším důvodem je také starost o druhého syna Dominika, který má také diagnózu DMO - pravostranná hemiparéze, epilepsie a přidružené problémy. To znamená, že je ochrnutý na pravou stranu těla, špatně chodí. Má pravou nohu slabší a kratší, má nefunkční pravou ruku a je epileptik.

Přes všechny uvedené diagnózy se maminka samoživitelka snaží, aby oba synové měli šťastný a smysluplný život. Oba navštěvují speciální školy a kroužky, Pavel tančí alternativní balet a věnuje se divadlu (představení CIRKUS - BÍLÁ HOLUBICE, zde je možné Pavlíka podpořit každý čtvrtek, kdy probíhají divadelní zkoušky).

Cílem Renaty je dochovat v domácím prostředí a my tímto projektem chceme aspoň trochu pomoct.

Trasa

Trasa 10km

Trasa 10km

Trasa 5km

Trasa 5km

Parkovací místa

Parkovací místa

Změna čísla účtu, platební údaje: 516 691 113/2010 FIO

Z technických důvodů jsme museli založit
nové číslo účtu a to 516 691 113/2010

Toto číslo je platné. Již dříve zaslané peníze na staré číslo účtu budou převedené na nový účet. Původní číslo účtu se zruší a do budoucna pokud by se někdo splet a poslal by peníze na staré číslo tak máme potvrzené z banky, že se peníze zase zpět vrátí na účet odesílatele.

Po registraci v našem systému najdete svůj variabilní symbol i údaje o platbě. Zaslané peníze na nové číslo účtu s daným V.S. následně systém spáruje a vygeneruje jméno a částku na web, kde tímto chceme poděkovat všem co podpoří v letošním roce Pavlíka.